Wyszukiwarka BUDinfo
Pomoc - Wyszukiwanie
Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2016 r.
24.8.2016, Źródło: GUS
23 sierpnia 2016 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał komunikat w sprawie ceny1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2016 r.
Powiązane dokumenty

Czy deweloperzy zwolnią tempo?
19.8.2016, Źródło: dompress.pl
Hossa na rynku mieszkaniowym trwa, ale niektóre planowane zmiany związane z rynkiem mogą wpłynąć na obniżenie aktywności nabywców. Czy w opinii firm realny wpływ na zmianę sytuacji rynkowej może mieć np. wzrost do 20 proc. wkładu własnego do kredytów, brak dopłat w MdM, podniesienie stóp procentowych i odpływ klientów inwestycyjnych, wprowadzenie programu Mieszkanie+, czynnik demograficzny lub rosnące koszty kredytów i zmniejszająca się zdolność nabywcza klientów, albo pogorszenie się sytuacji gospodarczej w kraju? Czy deweloperzy myślą o wyhamowaniu produkcji mieszkań?
Powiązane dokumenty

Ustawa dotycząca gruntów warszawskich podpisana
18.8.2016, Źródło: prezydent.pl
17 września weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prezydent podpisał ustawę 16 sierpnia 2016 roku.
Powiązane dokumenty

Czy jest konieczność dołączania decyzji o warunkach zabudowy do zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy – Prawo budowlane?
18.8.2016, Źródło: GUNB
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi konieczności dołączania decyzji o warunkach zabudowy do zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy – Prawo budowlane, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego opublikował wyjaśnienie.
Powiązane dokumenty

Konstrukcje gruntowo-powłokowe stosowane w mostownictwie
6.10.2014, Źródło: Paweł Wiśniewski
Zasypka gruntowa w konstrukcji gruntowo-powłokowej spełnia dwie z pozoru przeciwstawne funkcje. W fazie budowy stanowi znaczne obciążenie stałe, a później tworzy sprężyste otoczenie powłoki, zwiększające wielokrotnie nośność użytkową podczas obciążeń eksploatacyjnych.
Powiązane dokumenty

Renta dożywotnia a odwrócony kredyt hipoteczny – różnice
30.9.2014, Źródło: administrator24.info
Obecnie trwają prace legislacyjne nad uregulowaniem zasad oferowania świadczeń dożywotnich w zamian za nieruchomości.
Powiązane dokumenty