Wyszukiwarka BUDinfo
Pomoc - Wyszukiwanie
Jak pozyskać dofinansowanie na fotowoltaikę?
19.1.2017, Źródło: FreeVolt
Elektrownie słoneczne pozwalają zredukować koszty energii elektrycznej i cieplnej. Dzięki dostępnym programom unijnym i ministerialnym, istnieje możliwość sfinansowania inwestycji nawet bez konieczności wniesienia wkładu własnego.
Powiązane dokumenty

Polski przemysł dla elektrowni jądrowej
17.1.2017, Źródło: Ministerstwo Energii
Polskie firmy już dysponują potencjałem, który może być skutecznie zaadoptowany do rozpoczęcia kooperacji ze światowym przemysłem jądrowym. Na 30 stycznia 2017 r. zaplanowana została konferencja która będzie początkiem debaty jak maksymalnie wykorzystać szanse, które stwarza realizacja Programu polskiej energetyki jądrowej.
Powiązane dokumenty

Obowiązki wytwórców energii elektrycznej wytworzonej z OZE w instalacji OZE, których oferty wygrały aukcję w 2016 r.
17.1.2017, Źródło: Urząd Regulacji Energetyki
Przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii określają obowiązki sprawozdawcze wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, którego oferta wygrała aukcję.
Powiązane dokumenty

Izolacja budynków służy radykalnej i trwałej poprawie jakości powietrza
16.1.2017, Źródło: MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej
Zimą co roku pojawia się w Polsce ten sam problem – wszechobecny smog, który jest skutkiem spalania złej jakości paliw oraz stosowania przestarzałych systemów grzewczych. Jednak by spalać mniej paliwa, a jednocześnie by w domu było ciepło, powinniśmy przede wszystkim zadbać o właściwe ocieplenie budynków.
Powiązane dokumenty

Konstrukcje gruntowo-powłokowe stosowane w mostownictwie
6.10.2014, Źródło: Paweł Wiśniewski
Zasypka gruntowa w konstrukcji gruntowo-powłokowej spełnia dwie z pozoru przeciwstawne funkcje. W fazie budowy stanowi znaczne obciążenie stałe, a później tworzy sprężyste otoczenie powłoki, zwiększające wielokrotnie nośność użytkową podczas obciążeń eksploatacyjnych.
Powiązane dokumenty

Renta dożywotnia a odwrócony kredyt hipoteczny – różnice
30.9.2014, Źródło: administrator24.info
Obecnie trwają prace legislacyjne nad uregulowaniem zasad oferowania świadczeń dożywotnich w zamian za nieruchomości.
Powiązane dokumenty