Wyszukiwarka BUDinfo
Pomoc - Wyszukiwanie
Do każdej sprzedaży nieruchomości będzie potrzebna opinia starosty
21.9.2016, Źródło: Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni
Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 roku prawo pierwokupu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako las, przeznaczonej do zalesienia, a także objętej uproszczonym planem urządzenia lasu będzie przypadało Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe. Nowe przepisy to nie tylko rewolucja w obrocie gruntami leśnymi. Dodatkowe obostrzenia i procedury przy zbyciu nieruchomości będą towarzyszyć także gruntom niezalesionym. Notariusz musi mieć pewność czy KAŻDA działka, która jest przedmiotem transakcji nie jest przypadkiem objęta uproszczonym planem urządzenia lasu – z uwagi na przysługujące Lasom Państwowym prawo pierwokupu. To zwiększy nie tylko biurokrację, ale również wydłuży czas realizacji umowy kupna-sprzedaży.
Powiązane dokumenty

Części wspólne nieruchomości, czyli czyje?
21.9.2016, Źródło: Grupa deweloperska Sento
Kupując mieszkanie, stajemy się również właścicielami części wspólnych nieruchomości, zazwyczaj proporcjonalnie do posiadanego udziału w metrażu całości inwestycji. Automatycznie nabywamy również prawa oraz obowiązki z nimi związane. Co należy zatem do części wspólnych i jakie wiążą się z nimi trudności?
Powiązane dokumenty

Mieszkanie bez GMO
20.9.2016, Źródło: Skanska Residential Development Poland
Toluen, ksylen, formaldehyd, benzen, styren, fenole czy radon… Lista toksycznych składników, które można znaleźć we własnym mieszkaniu czy domu jest długa. Są obecne np. w farbach, klejach, lakierach, a nawet w meblach. Przebywając w skażonym środowisku możemy odczuwać skutki Zespołu Chorego Budynku. Jak podaje Polskie Towarzystwo Alergologiczne, już 40% Europejczyków cierpi na alergie. Co jest bardziej alarmujące, przybyło alergenów niebędących pochodzenia naturalnego. Zanieczyszczone materiały budowlane mają negatywny wpływ nie tylko na nasze zdrowie. Jakby tego było mało, sektor budowlany odpowiada za emisję 30% światowej emisji CO2. Warto zatem wybrać mieszkanie z „zieloną etykietą” i mieć pewność, że będziemy mieszkać zdrowo.
Powiązane dokumenty

Katastrofy budowlane w 2015 r.
20.9.2016, Źródło: GUNB
Na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego zostało opublikowane opracowanie „Katastrofy budowlane w 2015 roku”. Zgodnie z analizą w 2015 roku zarejestrowano 307 katastrof budowlanych.
Powiązane dokumenty

Konstrukcje gruntowo-powłokowe stosowane w mostownictwie
6.10.2014, Źródło: Paweł Wiśniewski
Zasypka gruntowa w konstrukcji gruntowo-powłokowej spełnia dwie z pozoru przeciwstawne funkcje. W fazie budowy stanowi znaczne obciążenie stałe, a później tworzy sprężyste otoczenie powłoki, zwiększające wielokrotnie nośność użytkową podczas obciążeń eksploatacyjnych.
Powiązane dokumenty

Renta dożywotnia a odwrócony kredyt hipoteczny – różnice
30.9.2014, Źródło: administrator24.info
Obecnie trwają prace legislacyjne nad uregulowaniem zasad oferowania świadczeń dożywotnich w zamian za nieruchomości.
Powiązane dokumenty