MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Wyszukiwarka BUDinfo
Pomoc - Wyszukiwanie
Dokument dostępny dla zarejestrowanych użytkowników
Do not fill this:

Przykład:

Program funkcjonalno – użytkowy: możliwość zmian

14.8.2013, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Program funkcjonalno – użytkowy jest swoistą odmianą opisu przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy zamówienie dotyczy zaprojektowania i wykonania robót budowlanych. Stosowny zapis znajduje się w ustawie – Prawo zamówień publicznych.

Program funkcjonalno – użytkowy jest swoistą odmianą opisu przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy zamówienie dotyczy zaprojektowania i wykonania robót budowlanych. Stosowny zapis znajduje się w ustawie – Prawo zamówień publicznych.

Art. 31 Pzp, dotyczący opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (zazwyczaj opisuje się go za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru tych robót), w ustępach 2 i 3 określa: Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno – użytkowego…Program funkcjonalno – użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.

W ustępie 4 art. 31 z kolei znajduje się delegacja dla Ministra właściwego do spraw budownictwa zobowiązująca do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowego zakresu i formy – obok dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych - także programu funkcjonalno – użytkowego. Rozporządzenie takie wydał Minister Infrastruktury z datą 2 września 2004 r. (Dz. U. Nr. 202, poz. 2072 ze zm.), a w jego paragrafie 15 określił, że program funkcjonalno – użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz przygotowania oferty, przede wszystkim w zakresie obliczenia ceny oferty i wykonania prac projektowych.

...
Koniec przykładu
...

Darmowy dostęp do tych dokumentów mają tylko zarejestrowani użytkownicy portalu Budinfo

Jestem już zarejestrowany na Budinfo:

=> Zaloguj się używając swojego osobistego hasła i nazwy użytkownika.

Nie jestem zarejestrowany:

=> Zarejestruj się i w pełni korzystaj z Budinfo:

  • co tydzień otrzymasz za darmo na swoją skrzynkę mailową branżowe newsletery, zawierające aktualne tematy, artykuły, odpowiedzi na pytania z obszaru budownictwa.
  • otrzymasz natychmiastowy dostęp do archiwalnych artykułów, artykułów i pytań na portalu Budinfo.
  • otrzymasz dostęp do rozszerzonego archiwum postów portalu Budinfo.

Rejestracja jest darmowa i bez żadnych zobowiązań.