Wyszukiwarka BUDinfo
Pomoc - Wyszukiwanie
Prawo - Zmiany prawa
Zmiany w Pzp po likwidacji samorządu zawodowego urbanistów
14.8.2014, Źródło: www.uzp.gov.pl
10 sierpnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 768), która w art. 13 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych.
Powiązane dokumenty

Sejm przyjął ustawę o charakterystyce energetycznej budynków
29.7.2014, Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
25 lipca br. Sejm przyjął ustawę o charakterystyce energetycznej budynków. Rządowy projekt ustawy przyjęty przez Sejm wykonuje prawo Unii Europejskiej oraz udoskonala funkcjonujący w Polsce system oceny energetycznej budynków.
Powiązane dokumenty

Sejm przyjął ustawę o sukcesji generalnej
2.6.2014
Sejm przyjął ustawę o sukcesji generalnej, umożliwiającą Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu (PGNiG) automatyczne przeniesienie umów z odbiorcami końcowymi na wydzieloną z koncernu spółkę obrotu detalicznego.
Powiązane dokumenty

Zmienione Prawo energetyczne już obowiązuje
5.5.2014, Źródło: rcl.gov.pl
30 kwietnia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. W ustawie określono procentowo minimalny udział ilościowy sumy energii elektrycznej wynikającej z uzyskanych i umorzonych świadectw pochodzenia z kogeneracji lub z uiszczonej opłaty zastępczej w poszczególnych latach z podziałem na rodzaje jednostek kogeneracji.
Powiązane dokumenty

Obowiązuje nowe rozporządzenie energetyczne
5.5.2014, Źródło: rcl.gov.pl
30 kwietnia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz sposobu obliczania ilości energii elektrycznej i ciepła z takich źródeł (Dz. U. z 2014 r., poz. 487).
Powiązane dokumenty

Zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
14.4.2014, Źródło: rcl.gov.pl
8 kwietnia weszła w życie zmiana ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015), która została wprowadzona ustawą z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 379).
Powiązane dokumenty

Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
14.4.2014, Źródło: rcl.gov.pl
8 kwietnia weszła w życie zmiana ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), która została wprowadzona ustawą z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 379).
Powiązane dokumenty

Zrewidowane Porozumienie WTO ws. Zamówień Rządowych (GPA)
10.4.2014, Źródło: www.uzp.gov.pl
Zrewidowane Porozumienie WTO ws. Zamówień Rządowych weszło w życie 6 kwietnia 2014 r., w efekcie złożenia instrumentów akceptacji Protokołu zmieniającego Porozumienie GPA z 1994 r. przez dwie trzecie stron GPA, tj. w kolejności złożenia dokumentów akceptacji przez: Liechtenstein, Norwegię, Kanadę, Tajwan, USA, Hong Kong-Chiny, Unię Europejską, Islandię, Singapur oraz Izrael.
Powiązane dokumenty

Nowelizacja Pzp przewidująca podwyższenie progów oraz zmiany oczekiwane przez zamawiających z dziedziny nauki i kultury została opublikowana w Dzienniku Ustaw
2.4.2014, Źródło: UZP
W dniu 1 kwietnia 2014 r. ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw dotycząca podniesienia progu, została opublikowana w Dz. U. z 2014 r. poz. 423.
Powiązane dokumenty

Prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
2.4.2014, Źródło: UZP
W dniu 26 marca 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw dotycząca podniesienia progu.
Powiązane dokumenty