Wyszukiwarka BUDinfo
Pomoc - Wyszukiwanie
Prawo - Orzecznictwo
Przepisy dotyczące wywłaszczeń nie działają wstecz
19.3.2014, Źródło: www.trybunal.gov.pl
Nieruchomości skomunalizowane nie podlegają zwrotowi byłym właścicielom, jeśli samorząd przed 2004 r. zrealizował na nich inwestycję, nawet jeśli trwało to dłużej niż 10 lat – orzekł w czwartek Trybunał Konstytucyjnego.
Powiązane dokumenty

Jak firma budowlana powinna rozliczyć koszty za zakup ubezpieczenia?
17.3.2014, Paweł Wiśniewski
Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 4 marca 2014 roku orzekł, że firma budowlana nie może odliczyć od razu całego wydatku na zakup ubezpieczenia. Nie może zaliczyć bezpośrednio kosztów podatkowych polisy, która ma zagwarantować prawidłowe wykonanie kontraktu budowlanego. Należy go rozliczyć proporcjonalnie.
Powiązane dokumenty

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną zamawiającego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
6.3.2014, Źródło: UZP
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną zamawiającego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, oddalającego skargę na decyzję Prezesa UZP w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 30.000 zł z tytułu naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych określających przesłanki stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki.
Powiązane dokumenty

Interes publiczny uzasadnia wejście na prywatną nieruchomość
5.3.2014, Paweł Wiśniewski
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł, że jeżeli firma wchodząc na nie swoją nieruchomość w celu realizacji inwestycji celu publicznego, a przez to doprowadzi do zmniejszenia wartości nieruchomości, to należne właścicielowi odszkodowanie powiększy się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu.
Powiązane dokumenty

Odszkodowanie za zerwanie umowy najmu podlega VAT
19.2.2014, Paweł Wiśniewski
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że rekompensata za przedterminowe rozwiązanie umowy jest z nią integralnie związana i trzeba od niej zapłacić VAT. O interpretację podatkową wystąpiło towarzystwo ubezpieczeniowe. Wyjaśniło, że bardzo często podpisuje umowy najmu lokali, w których świadczy usługi dla klientów.
Powiązane dokumenty

Od tymczasowych budowli też trzeba zapłacić podatek od nieruchomości
5.2.2014, Paweł Wiśniewski
Uchwała została podjęta w dniu 3 lutego 2014 roku. Sąd stwierdza w niej, że każdy tymczasowy obiekt budowlany, który jest budowlą i spełnia określone kryteria. Może być objęty podatkiem od nieruchomości.
Powiązane dokumenty

Montaż okien to roboty budowlane, wylewka betonu – już nie.
3.1.2014, Paweł Wiśniewski
Solidarna odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy wobec podwykonawcy obowiązuje tylko wówczas, gdy ten ostatni wykonuje roboty budowlane. Przy usługach i dostawach już nie. Dlatego szalenie ważne jest to, jak zostaną zakwalifikowane jego prace.
Powiązane dokumenty

Stawka opłaty musi uwzględniać powierzchnię pasa drogowego
30.12.2013, Źródło: budownictwo.abc.com.pl
Rada miasta nie może ustalać jednorodnej stawki za 1 dzień zajmowania pasa drogowego w sposób powodujący faktyczne "oderwanie" wysokości opłaty od zajmowanej powierzchni pasa drogowego – orzekł WSA w Gorzowie Wielkopolskim.
Powiązane dokumenty

WSA: Brak zgody strony uniemożliwia uchylenie ostatecznej decyzji rozbiórkowej
25.10.2013, Źródło: budownictwo.abc.com.pl
WSA w Łodzi orzekł, że brak zgody strony uniemożliwia dokonanie przez organ uchylenia bądź zmiany ostatecznej decyzji rozbiórkowej w trybie nadzwyczajnym, bez względu na spełnienie pozostałych przesłanek.
Powiązane dokumenty

Las może być potraktowany jak nieruchomość
9.10.2013, Paweł Wiśniewski
Wyrok Wojewódzkie Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 sierpnia 2013 roku brzmi : Samorząd musi ocenić czy pod liniami elektroenergetycznymi można prowadzić działalność leśną, a jeżeli nie, to oznacza, że teren ten jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej i trzeba płacić za niego podatek od nieruchomości, a nie leśny.
Powiązane dokumenty