Wyszukiwarka BUDinfo
Pomoc - Wyszukiwanie
Prawo - Orzecznictwo
Oddalenie powództwa o eksmisję z lokalu mieszkalnego
1.10.2013, Źródło: administrator24.info
Oddalenie powództwa o eksmisję z powodu sprzeczności żądania z zasadami współżycia społecznego powinno należeć do wyjątków, jednak w szczególnych sytuacjach pomimo uprawnienia strony do otrzymania lokalu socjalnego, może dojść do oddalenia takiego żądania w powołaniu się na przepis art. 5 kodeksu cywilnego, jeżeli mamy do czynienia z rodziną którą dotknął między innymi alkoholizm i znęcanie się nad rodziną, a rodzina ta dokonała spłaty całego zadłużenia
Powiązane dokumenty

Inwestor będzie musiał uzupełnić dokumentację budowy
30.9.2013, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Od 20 września 2013 roku nie będzie można żądać zawieszenia postępowania w celu uzupełnienia dokumentacji. Taka postawa inwestora będzie odbierana jako chęć zyskania na czasu.
Powiązane dokumenty

WSA: W przypadku większych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu, konieczny jest projekt zastępczy
10.9.2013, Paweł Wiśniewski
Problem bardzo istotny, gdyż porusza sytuację zbyt często występującą na budowach domów mieszkalnych. Orzeczenie dotyczy konieczności przedłożenia projektu budowlanego zamiennego, w związku z istotnymi odstępstwami od zatwierdzonego projektu budowlanego.
Powiązane dokumenty

Na wybicie okna w ścianie potrzebne jest pozwolenie na budowę
3.9.2013, Paweł Wiśniewski
Na wybicie okna w ścianie trzeba mieć pozwolenie na budowę – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Mężczyzna, który zrobił to bez pozwolenia, nie tylko dopuścił się samowoli, ale będzie musiał zamurować okno, bo budynek stoi za blisko granicy z działką sąsiada.
Powiązane dokumenty

Orzeczenie NSA w sprawie przekształcenia wagonu kolejowego w domek letniskowy
16.8.2013, Paweł Wiśniewski
Przekształcono wagon kolejowy na domek letniskowy. Sprawa ciągnęła się długo. Zostały wykonane prace adaptacyjne. Wszystko wykonano bez pozwolenia. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że jest to samowola. W wyniku takiego stanowiska NSA, właściciel musi dokonać likwidacji wykonanych prac.
Powiązane dokumenty

NSA: podjęto uchwałę w sprawie robót budowlanych wykonywanych poza budynkiem. Prace te będą opodatkowane 23-proc. stawką VAT
9.8.2013, Paweł Wiśniewski
Roboty budowlane wykonywane poza budynkiem są opodatkowane podstawową stawką 23 proc. VAT, nawet jeśli wewnątrz budynku są one objęte obniżoną stawką 8 proc. – stwierdził w uchwale Naczelny Sąd Administracyjny.
Powiązane dokumenty

Teatr w Krakowie nie będzie musiał zwrócić 568673,53 złotych środków unijnych orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
11.7.2013, Paweł Wiśniewski
Taki wyrok zapadł 18 czerwca na posiedzeniu Sądu w Krakowie. Zarząd Województwa zarzucił teatrowi nieprawidłowe wykorzystanie środków europejskich głównie z przyczyny uchybień w procesie przetargowym. Swoimi decyzjami z 5 kwietnia 2012 roku i 24 maja tego samego roku zobowiązał Teatr do zwrotu całej kwoty łącznie z odsetkami. Beneficjent na ostatnią decyzję, która podtrzymywała pierwszą złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Powiązane dokumenty