Wyszukiwarka BUDinfo
Pomoc - Wyszukiwanie
Aktualności - Zamówienia publiczne
Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych skierowany do uzgodnień
28.1.2019, Źródło: www.uzp.gov.pl
W dniu 24 stycznia 2019 r. projekt ustawy Prawo zamówień publicznych został skierowany do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych. Projekt nowej ustawy został opracowany wspólnie przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych.
Powiązane dokumenty

FPP: Kary umowne w zamówieniach publicznych – zbyt wygórowane kwoty i wysokie ryzyko kontraktów
31.5.2017, Źródło: Federacja Przedsiębiorców Polskich
Wysokość kar umownych w zamówieniach publicznych nie jest ściśle określona w przepisach, jednak istnieje zapis mówiący o braku możliwości ich swobodnego ustalania przez zamawiających. Ustawodawca chroni w ten sposób zasadę proporcjonalności, co pośrednio ma również służyć zabezpieczeniu interesów obu stron: wykonawców i zamawiających. W praktyce jednak często zdarza się, że kary umowne są narzędziem do obciążenia wykonawców nadmiernym, nieuzasadnionym ryzykiem – z uwagi zarówno na ich wysokość, jak i podstawy naliczania. Federacja Przedsiębiorców Polskich zwraca uwagę, że takie postępowanie przynosi szkody nie tylko podmiotom realizującym zadania, ale zagraża również zasadności wydatkowania finansów publicznych, która powinna być podstawą wszystkich działań w ramach zamówień publicznych.
Powiązane dokumenty

Konferencja "Rynek zamówień publicznych dla uczciwych firm"
9.5.2017, Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Uporządkowanie przepisów budowlanych i urbanistycznych oraz prace nad wdrożeniem metodyki BIM (Building Information Modeling) w budownictwie to ważne elementy usprawniające warunki prowadzenia inwestycji, nad którymi pracuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. O tych i innych działaniach MIB szczegółowo dyskutowano podczas konferencji z udziałem wiceministra Jerzego Szmita.
Powiązane dokumenty

Po najbliższej nowelizacji Pzp należy rozpocząć prace nad zupełnie nową ustawą - opinia BCC
11.2.2016, Źródło: Business Centre Club
Zakończyły się konsultacje społeczne projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z 19 stycznia 2016 roku. Kluczowe zmiany wprowadzane w drodze omawianej nowelizacji dotyczą w szczególności: uproszczenia i uelastycznienia procedur udzielania zamówień publicznych, lepszego wykorzystania negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami oraz zmniejszenia obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
Powiązane dokumenty

Poznaliśmy firmy, które wybudują Południową Obwodnicę Warszawy
25.5.2015, Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
GDDKiA poinformowała, że oferty firm Astaldi, Gϋlermak i Warbud na zaprojektowanie i budowę 18,5 km odcinka drogi ekspresowej S2 od węzła Puławska do węzła Lubelska zostały uznane za najkorzystniejsze. Wykonawcy zadeklarowali, że zbudują trasę łącznie za 2,5 mld zł.
Powiązane dokumenty

Rusza budowa drugiej jezdni drogi S3 – odcinek od Sulechowa do węzła Zielona Góra Północ
10.4.2015, Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
GDDKiA poinformowała, że dnia 10 kwietnia br. podpisana została umowa na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku od Sulechowa do węzła Zielona Góra Północ. Budowany odcinek będzie miał długość 13,4 km. Najkorzystniejszą ofertę na jego realizację złożyła firma Strabag.
Powiązane dokumenty

S3 połączy autostradę A4 z autostradą A2
27.2.2015, Źródło: GDDKiA
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała w piątek, 27 lutego 2015 r. kolejną umowę na realizację drogi ekspresowej S3 na terenie Dolnego Śląska. W budowie będzie prawie 80 km tej trasy o wartości ponad 2,5 mld zł, która połączy województwo lubuskie z autostradą A4.
Powiązane dokumenty

Szacowanie robót budowlanych
19.9.2014, Źródło: www.uzp.gov.pl
Zamawiający dokonując oszacowania wartości zamówienia dotyczącego robót budowlanych musi wziąć pod uwagę wszystkie obiekty składające się na jedną inwestycję, biorąc pod uwagę ich wspólną funkcję gospodarczą i techniczną.
Powiązane dokumenty

Trzech wykonawców wybuduje dolnośląski odcinek S5.
19.9.2014, Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad , www.gddkia.gov.pl
13-kilometrowy odcinek dolnośląskiego fragmentu trasy S5 firma Dragados wybuduje za kwotę 310,4 mln zł brutto. Projekt od miejscowości Krościna do wysokości miejscowości Marcinowo będzie zrealizowany w systemie „Projektuj i Buduj”. Tym samym firma Dragodos S.A. dołączyła do firm wykonawczych Budimex-Heilit+Woerner oraz Astaldi, które realizują dwa pozostałe zadania budowy trasy S5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Wrocław Północ (połączenie z Autostradową Obwodnicą Wrocławia A8).
Powiązane dokumenty

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy - prawo zamówień publicznych
18.9.2014, Źródło: www.uzp.gov.pl
W dniu 17 września 2014 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Powiązane dokumenty