Forum - Budinfo Forum Architektura

Wykaz forów

Wróć do listy tematów

Nadzór autorski projektanta
Utworzono przez Redakcja on 15.2.2010 16:46
Proszę zapoznać się z zasadami i warunkami korzystania przed umieszczeniem postu.

Nowy post może być umieszczony w dole strony.
Posortuj:   Zgodnie z wątkami dyskusji Wyświetlaj wpisy od najstarszego Wyświetlaj wpisy od najnowszego

o
Nadzór autorski projektanta
Komentarze do artykułu znajdującego się w naszym serwisie pod poniższym adresem: http://www.budinfo.pl/art.php?action=more&id=5376&idg=12
o
A czy projektant konstruktor albo instalator tez ma obowiązek nadzoru autorskiego? Czy obejmuja go te same prawa co architekta?
o
a co gdy inwestor domaga się aby projektant pełnił nadzór autorski, ale nie chce za niego płacić.
o
Nadzór autorski projektanta obejmuje całą inwestycję prowadzoną na podstawie jednego pozwolenia na budowę. Na jednej budowie nie może być kilka osób sprawujących nadzór autorski. Ustanowienie nadzoru autorskiego jest czynnością obejmującą całość inwestycji. [Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 listopada 2005 sygnatura akt VII SA/Wa 641/05]Prawo autora do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu jest jednym z osobistych praw autorskich przewidzianych w art. 16 pkt 5 ustawy Prawo autorskie.

Projekty architektoniczno-budowlane co do zasady stanowią zestaw różnych projektów, tj. projektu architektonicznego, konstrukcyjnego, technologicznego i projektów branżowych (np. projekt instalacji elektrycznej, projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej itd.). Spośród tych projektów jedynie projekt architektury budynku może stanowić utwór w rozumieniu Prawa autorskiego a tym samym tylko projekt architektury budynku podlega ochronie w zakresie praw autorskich. Należy bowiem pamiętać, iż utworem w rozumieniu Prawa autorskiego jest wyłącznie "przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze", a tylko tak rozumiany utwór podlega ochronie prawoautorskiej. W zasadzie wyłącznie odnośnie projektu architektury budynku można mówić o jego twórczym charakterze.
o
Zasadnicza odmienność nadzoru autorskiego, sprawowanego przez architekta od nadzoru, sprawowanego przez innych twórców wyraża się w tym, że o ile dla innych autorów nadzór jest wyłącznie uprawnieniem, które mogą wykonywać jeśli taka jest ich wola, o tyle dla architekta sprawowanie nadzoru autorskiego może być i najczęściej jest przede wszystkim obowiązkiem.Do pełnienia nadzoru autorskiego projektanta może zobowiązać inwestor albo organ wydający pozwolenie na budowę.

Co ważne projektant nie może odmówić przyjęcia tej funkcji. Sprawowanie nadzoru autorskiego jest ustawowym obowiązkiem projektanta. Obowiązek sprawowania przez projektanta nadzoru autorskiego ma charakter warunkowy, tzn. wystąpienie go uzależnione jest od nałożenia zobowiązania w tym zakresie odpowiednio na przez starostę w decyzji o pozwoleniu na budowę lub jeżeli zażąda tego sam inwestor.Jest to dla projektanta o tyle ważne, że uchylanie się od podjęcia nadzoru autorskiego lub wykonywanie niedbale obowiązków wynikających z pełnienia tego nadzoru jest jedną z przesłanek ponoszenia odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (por. art. 95 pkt 5 Prawa budowlanego).Przepisy Prawa budowlanego nie warunkują obowiązku sprawowania nadzoru autorskiego konkretnymi trudnościami natury obiektywnej, związanymi np. z relacjami między zobowiązanym projektantem a inwestorem. Tak więc brak porozumienia odnośnie zasad wynagrodzenia projektanta za pełnienie czynności nadzoru autorskiego nie upoważnia projektanta do uchylenia się od wykonywania nadzoru.Dlatego należy rekomendować by zasady nadzoru autorskiego zostały precyzyjnie określone już na etapie negocjowania i zawierania umowy o wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego. Jeżeli w umowie o wykonanie projektu nie zostaną rozstrzygnięte szczegółowe zasady wykonywania nadzoru autorskiego na budowie to wprawdzie projektant nie może odmówić wykonywania nadzoru (bo jest to jego obowiązek wynikający z art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego.) jednak w takiej sytuacji rzeczywiście powstaje ryzyko konfliktu pomiędzy inwestorem a projektantem np. odnośnie zasad wynagradzania za czynności nadzoru, częstotliwości wizyt na budowie itp. Inwestor może twierdzić, że wynagrodzenie projektanta przewidziane za wykonanie projektu zawiera już w sobie również wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego, a projektant oczywiście odwrotnie.

Jeżeli obie strony nie dojdą do porozumienia to nie pozostanie nic innego jak odwołać się do rozstrzygnięcia sądu.
o
bardzo wyczerpujaca wypowiedz, dzieki Michal K
o
A jak wyglądają prawa autorskie i nadzór autorski jesli w trakcie budowy inwestor totalnie przerabia dzieło? Co może projektant? Czy jesli zostanie sporządzony projekt zamienny i uzyskana dezyzja o pozwoleniu, to prawa autorskie projektanta projektu pierwotnego wygasają?
o
Witam,

co w przypadku gdy firm pełniąca rolę projektanta, zwolnieła daną osobę, a obecnie chce ją zmusić do pełnienia nadzoru auorskiego (do czego jak rozumiem ma prawo ) ale projektant odmawia (nie ma umowy n nadzór autorski, nie moga dojśc do porozumienia, nie było wcześniej tej kwestii wydzielonej w umowie o prace)

Czy w takim przypadku są podstawy prawne do tego by ewentualne roszczenia finansowe inwestora czy też głównego wykonawcy wynikłe z niepodjęcia nadzoru autorskiego skutecznie przerzucać na projektant (osobe fizyczną) ?
o
Trzeba mu podsunąć gotową umowę do podpisu o pełnienie nadzoru autorskiego z wyszczególnionymi warunkami zapłaty. Nie podpisze, to niema nadzoru.
o
W projektowaniu tzw. "branż" w dzisiejszych czasach gwałtownego postępu w budownictwie jest kilkanaście razy więcej elementów pracy twórczej w projektach niż w branży architektonicznej.

Stwierdzenie, że jedynie projekt architektury może stanowić utwór, jest bezpodstawnym przejawem megalomaństwa i pogardy architektów dla rzeczywistych twórców dokumentacji.

Przez 45 lat w zawodzie i 31 lat weryfikacji projektów spotkałem do 10 projektów architektonicznych nie spieprzonych tak poważnie, że można było odstąpić od żądania przeróbki projektu. I tacy projektanci śmią się jeszcze wywyższać ponad innych współuczestników procesu projektowania. Prosty sprawdzian przydatności budowlanej: zapraszam Pana Architekta do zaprojektowania mostu zwodzonego nad Przegaliną. Nie ma to być kopia już zaprojektowanego.
o
Z mocy prawa umowa o wykonanie projektu nie może zawierać w sobie umowy o pełnienie nadzoru autorskiego. Są to zupełnie różne czynności (umowa o dzieło i umowa o pełnienie usługi) podlegające zupełnie różnym uwarunkowaniom i ewentualnym restrykcjom prawnym.
Odpowiedz

Nazwa użytkownika
Hasło użytkownika

Zapomniałeś hasło? Prześlemy je na podany adres e-mail.
Możesz zarejestrować się tutaj.

Wróć do listy tematów