Wyszukiwarka BUDinfo
Pomoc - Wyszukiwanie
Artykuły
Szafy garażowe w budynku z garażem wielostanowiskowym
22.5.2019, Paweł Puch, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Szafy, inaczej boksy garażowe, ułatwiają aranżację garażu i pozwalają zaoszczędzić sporo miejsca. Umożliwiają przechowywanie narzędzi, płynów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia auta, opon, nart, a nawet rowerów, które nie mieszczą się w mieszkaniu lub tam przeszkadzają Szafy garażowe są idealnym sposobem na to, by zebrać wszystkie narzędzia i cały sprzęt w jednym miejscu. Możliwość dowolnego spersonalizowania boksów sprawia, że można ich wnętrze dostosować maksymalnie do własnych potrzeb.
Powiązane dokumenty

Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach
7.3.2019, Kamila Michałowska
Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. Jeżeli osoby są obowiązane wejść do strefy, atmosfera tej strefy powinna być monitorowana za pomocą czujników alarmujących o stanach niebezpiecznych, a także powinny być podjęte odpowiednie środki zapobiegające zagrożeniom.
Powiązane dokumenty

Kompozyty polimerowe w mostownictwie
28.1.2019, dr inż. Beata Stankiewicz, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Elementem konstrukcyjnym ulegającym zniszczeniu w pierwszej kolejności jest płyta pomostowa. Jej korozja powoduje degradację kolejnych elementów konstrukcyjnych i w efekcie obniżenie nośności obiektu. Ponadto wraz z rozwojem transportu wzrastają wymagania dotyczące nośności obiektów, w związku z tym nawet budowle będące w zadawalającym stanie technicznym wymagają modernizacji. Koszty takich remontów są zwykle bardzo duże.
Powiązane dokumenty

Obowiązek proporcjonalności
25.1.2019, Maria Olszewska-Kazanecka, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
„Warunki udziału“ oznaczają wszelkie okoliczności faktyczne lub prawne, od których uzależnione jest uczestnictwo wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Na zamawiających ciąży przy tym obowiązek zapewnienia, by warunki te pozwalały na wyłonienie wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia, - bez naruszenia zasady równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji czy proporcjonalności.
Powiązane dokumenty

Konstrukcje gruntowo-powłokowe stosowane w mostownictwie
6.10.2014, Źródło: Paweł Wiśniewski
Zasypka gruntowa w konstrukcji gruntowo-powłokowej spełnia dwie z pozoru przeciwstawne funkcje. W fazie budowy stanowi znaczne obciążenie stałe, a później tworzy sprężyste otoczenie powłoki, zwiększające wielokrotnie nośność użytkową podczas obciążeń eksploatacyjnych.
Powiązane dokumenty

Renta dożywotnia a odwrócony kredyt hipoteczny – różnice
30.9.2014, Źródło: administrator24.info
Obecnie trwają prace legislacyjne nad uregulowaniem zasad oferowania świadczeń dożywotnich w zamian za nieruchomości.
Powiązane dokumenty

Pompy ciepła w domach energooszczędnych
29.9.2014, Źródło: Paweł Wiśniewski
Pompa ciepła jest urządzeniem bezkonkurencyjnym w stosunku do tradycyjnych układów konwencjonalnych, a rozwój budownictwa niskoenergetycznego jest bez nich nie do osiągnięci
Powiązane dokumenty

Ile kosztuje dom energooszczędny?
24.9.2014, Źródło: www.effectivepr.pl
Koszt budowy domu energooszczędnego może być tylko 5 proc. wyższy niż budynku tradycyjnego. Dziś szacuje się, że wynosi on średnio 3300 zł/m2.
Powiązane dokumenty

Nowoczesne instalacje telekomunikacyjne w budownictwie
23.9.2014, Źródło: Paweł Wiśniewski
Budynkowa instalacja telekomunikacyjna jest jak nerwowy układ inteligentnego organizmu. Jeżeli nie zadbamy o kondycję takich instalacji, to intelektualnie się cofniemy. Kończą się czasy, kiedy zewnętrzni operatorzy telekomunikacyjni wykonywali budynkowe instalacje telekomunikacyjne na wyłączne potrzeby świadczonych przez siebie usług.
Powiązane dokumenty

Zamówienia uzupełniające poniżej progu
18.9.2014, Źródło: Maria Olszewska
Pytanie dotyczące zamówień uzupełniających: Przetarg dotyczył ochrony mienia. W SIWZ i w ogłoszeniu znajdowała się informacja o możliwości zamówienia uzupełniającego do 30 % wartości zamówienia podstawowego
Powiązane dokumenty