Wyszukiwarka BUDinfo
Pomoc - Wyszukiwanie
Pytanie do eksperta
Czym zastąpiono Europejską aprobatę techniczną?
27.12.2013, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Od 1 lipca br. Europejskie Oceny Techniczne (EOT), zastąpiły udzielane poprzednio Europejskie Aprobaty Techniczne (ETA).
Powiązane dokumenty

Czy budowa ogrodzenia wymaga pozwolenia?
17.10.2013, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Planując budowę ogrodzenia warto pamiętać, że jeśli będzie ono usytuowane od strony drogi, ulicy, placu, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych lub jego wysokość będzie przekraczała 220 cm to konieczne jest uzyskanie zezwolenia na budowę.
Powiązane dokumenty

Stal konstrukcyjna
28.8.2013, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer
Jakie wymagania stawiane są dla stali konstrukcyjnej w konstrukcjach zespolonych?
Powiązane dokumenty

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej
9.8.2013, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer
Kiedy przedsiębiorstwo energetyczne nie ma obowiązku przyłączenia do sieci elektroenergetycznej?
Powiązane dokumenty

Dobór elementów składowych kotłowni wodnych
3.7.2013, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Na co należy zwrócić uwagę przy projektowym doborze elementów składowych kotłowni wodnych?
Powiązane dokumenty

Kara umowna przy umowach
19.6.2013, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer
Kiedy jest przewidziana kara umowna przy umowach w sprawach zamówień publicznych?
Powiązane dokumenty

System ViaTOLL
28.5.2013, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer
Każdy właściciel konta przedpłaconego musi mieć na swoim koncie środki, które pozwolą na opłatę całego planowanego przejazdu. Kontrola posiadanych pieniędzy na koncie jest dość prosta, bo w momencie przekroczenia bramki system viaBOX wysyła 2 ostrzegawcze sygnały dźwiękowe o zbyt niskim saldzie. Oznacza to, że użytkownik powinien w tym momencie zasilić konto, w przeciwnym razie w trakcie poroży będzie on musiał opuścić drogę płatną, gdy skończą mu się środki.
Powiązane dokumenty

Status małego podatnika
28.5.2013, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer
W roku 2013 status małego podatnika w podatku CIT będą mieć te spółdzielnie, których tegoroczne przychody ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczą...
Powiązane dokumenty

Kosztorysowanie tynków renowacyjnych
16.5.2013, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer

Powiązane dokumenty

Jaka będzie zawartość umowy o roboty budowlane po nowelizacji Prawa zamówień publicznych?
24.4.2013, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer
Umowa o roboty budowlane zawarta z wykonawcą będzie zawierać postanowienia dotyczące: 1) obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem będą roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, 2) wskazania terminu na wniesienie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem będą roboty budowlane, ...
Powiązane dokumenty