Wyszukiwarka BUDinfo
Pomoc - Wyszukiwanie
Harmonia inspirowana naturą
20.2.2019, Źródło: buenavistamediagroup.pl
Współczesna architektura jednorodzinna coraz częściej zachwyca odważną wizją, lepiej odpowiada na aktualne potrzeby mieszkańców i środowiska, a przy tym dobrze koresponduje ze swoim otoczeniem, tworząc z nim spójną całość. Co więcej, wokół nas przybywa realizacji, które udowadniają, że tego typu zabudowa nie musi być schematyczna, powtarzalna i nudna. By się o tym przekonać wystarczy spojrzeć na dom w Kuźnicy Kiedrzyńskiej – tegorocznego zwycięzcę konkursu Fasada Roku 2018.
Powiązane dokumenty

Odrodzone dziedzictwo – perła Wielkopolski znów błyszczy!
6.2.2019, Źródło: buenavistamediagroup.pl
Pałace i inne obiekty rezydencjonalne to od wieków integralna część polskiego krajobrazu. Odrestaurowane zachwycają wytwornością oraz różnorodnością stylów, stanowiąc doskonałą przeciwwagę dla współczesnej architektury, a przede wszystkim przypominając o tym co było. Jedną z takich niezwykłych pamiątek przeszłości jest Pałac w Jankowicach pod Tarnowem Podgórnym (woj. wielkopolskie), który dzięki zabiegom renowacyjnym niedawno powrócił do czasów swojej największej świetności, zdobywając przy tym tytuł Fasady Roku 2018.
Powiązane dokumenty

Kompozyty polimerowe w mostownictwie
28.1.2019, dr inż. Beata Stankiewicz, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Elementem konstrukcyjnym ulegającym zniszczeniu w pierwszej kolejności jest płyta pomostowa. Jej korozja powoduje degradację kolejnych elementów konstrukcyjnych i w efekcie obniżenie nośności obiektu. Ponadto wraz z rozwojem transportu wzrastają wymagania dotyczące nośności obiektów, w związku z tym nawet budowle będące w zadawalającym stanie technicznym wymagają modernizacji. Koszty takich remontów są zwykle bardzo duże.
Powiązane dokumenty

Obowiązek proporcjonalności
25.1.2019, Maria Olszewska-Kazanecka, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
„Warunki udziału“ oznaczają wszelkie okoliczności faktyczne lub prawne, od których uzależnione jest uczestnictwo wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Na zamawiających ciąży przy tym obowiązek zapewnienia, by warunki te pozwalały na wyłonienie wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia, - bez naruszenia zasady równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji czy proporcjonalności.
Powiązane dokumenty

Szkolenia